Několik vět závěrem


Žijeme v čase digitální fotografie. Doba, kdy neexistoval internet je pro mnohé téměř nepředstavitelná. Kvalifikované odhady říkají, že každý den je na facebooku uloženo 300 milionů fotografií. V roce 2013 existovalo 500 miliard fotografií a počet fotografií pořízených v posledních třech letech přesáhl údajně počet fotografií, které byly pořízeny v celé předchozí historii fotografování.  Tato globální čísla přesahují naši představivost a vedou k málo optimistickým úvahám o dalším směřování, nejen fotografie.

Možná, že právě v kontextu této akcelerace o to více cítíme nutnost, aspoň na chvíli se zastavit a opustit nekonečný a inflační obrazový prostor, ve kterém se ztrácejí hodnotová měřítka, osobní komunikace i vzájemné vztahy.

Mapové okruhy tak určitě patří k malým, ale potřebným spočinutím v běhu tímto prostorem. Fotografie v klasické tištěné formě k nám promlouvá přece jen jinak, než svítící monitor. Každá má váhu osobního sdělení, psaného vlastní rukou. Nechce být součástí elektronického obrazového smogu, který nás obklopuje.

Hodnocení kolekcí fotografií podporuje vzájemnou komunikaci uvnitř klubů i mezi kluby navzájem. Je smysluplným obohacením členských schůzek, podnětem k tříbení názorů, poučením i inspirací. Umístění se na vyšších příčkách bodového žebříčku je pro autora nebo klub jistě motivační, ale není hlavním účelem nebo cílem účasti v mapovém okruhu. Udělené body nás nerozdělují na vítěze a poražené. Nejsou produktem anonymního internetového generátoru liků. Dávají nám byť třeba jen základní informaci o tom, jak je naše fotografie vnímána lidmi stejného zájmu v blízkém okolí - a i to je snad pro každého z nás hodně důležité.


Tak ať nám to vydrží a Dobré světlo!

Za pořadatele -  Fotoklub Vsetín
červen 2017                                                                   Jaromír Evják,  František Novotný,  Bedřich Randýsek