JEDNOTLIVCI

Řada ze 180 fotografií získá v konečném hodnoceni shodný počet bodů. Ne každá fotografie tak má své jedinečné pořadí. Seskupením fotografií se stejnou výší bodů tak vzniklo členěni do 41 pořadových míst (poslední sloupec tabulky).